English VersionContact UsSiteMapHomePage
جستجو :
يكشنبه 5 خرداد 1398

 

 

 

 

 

شماره96

    نحوه ی آشنایی شمابا وب سایت مجله چگونه بوده است ؟  


آرشيو نظر سنجي ها

 

تجارت الکترونیکی  

فصل اول

تاريخچه

تعريف عام تجارت

تعريف تجارت از ديدگاه Clarke

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه ارتباطات

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه فن آوري اطلاعات

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه تجاري

تعريف تجارت الكترونيك

فصل دوم

ارتباط بانكداري الكترونيكي با تجارت الكترونيكي

فصل سوم

ارتباط گمرك با تجارت الكترونيكي

فصل چهارم

امنيت در تجارت الكترونيكي

فصل پنجم

نتيجه گيري

 

فصل اول

تاريخچه
استفاده از فناوريهاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد . در حقيقت ، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخشهاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري ، و هماهنگي موثر درون سازماني نشآت گرفته است .
مي‏توان گفت اين نوع تجارت ، از حدود سال 1965 آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشينهاي خود پرداز (
ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارتهاي اعتباري انجام دهند . پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سالهاي آغازين دهه 90 ، شركتهاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص ، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند . اين روش ، مبادله الكترونيكي دادها (EDI) ناميده ‏شد . درآن سالها ، لفظ تجارت الكترونيكي ، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ها بود . ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر ، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساختهاوكاربردهاي­تجارت­الكترونيك­گرديد.
از نظر استادان جهش تكنولوژي اطلاعات دو دوره بيست ساله سرگذاشته و اكنون وارد دوره سوم شده­است .
1955
1974:عصرپردازش­الكترونيكي­داده‏ها (EDP)
1975
1994:عصرسيستمهاي­اطلاعاتي­مديريت (MIS)
1995
2014:عصراينترنت (Internet)
هر بيست ساله ، امكانات تجارت الكترونيكي را متناسب با توانايي‏هاي تكنولوژي اطلاعاتي آن عصر فراهم آورده است . در حاليكه ماشينهاي خود پرداز و كارتهاي اعتباري در عصر بيست ساله نخست به جريان افتادند ، در عصر دوم امكان استفاده از مبادله الكترونيكي داده‏ها (
EDI) ، سيستم بانكي بين المللي (Swift) و انتقال وجه الكترونيكي (EFT) فراهم شد . اما توسعه اينترنت و كاربردهاي تجاري آن ، باعث تحولي اساسي در اين روند شده است ، به گونه‏اي كه در روند تكاملي تجارت الكترونيك ، مي‏توان ميان تجارت الكترونيكي سنتي و نوع اينترنتي آن تمايز محسوسي­قائل­شد

تعريف عام تجارت :

هر نوع ارائه كالا يا خدمات ، كه معمولاً ( نه هميشه ) بخاطر پول انجام مي پذيرد .
از تجارت الكترونيك ، تعاريف متعددي ارائه شده است . در حقيقت مجموعه متنوع وسيعي از تعاريف و مفاهيم براي تجارت الكترونيك وجود دارد كه موضوعات ، كاربردها ، و مدلهاي گوناگوني را در بر مي‏گيرد‏‏. درگونه‏اي از اين موارد ، كوشيده شده است كه تعاريف عامي ارائه شود و در گونه‏هاي ديگر در تعاريف به نوع فعاليت ، امكانات ارتباطي و تجهيزات مورد استفاده ،


تعريف­تجارت­الكترونيك­از­ديدگاهClarke:
هر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاري از طريق ابزار الكترونيكي ، حتي تلفن و فاكس          (سال1997)
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه اتحاديه اروپا (
European union) :
1-“انجام­تجارت­بصورت­الكترونيكي­“(سال1998)
2- “ هر شكلي از مبادله تجاري كه در آن طرفين ذينفع به جاي تبادلات فيزيكي يا تماس مستقيم فيزيكي،به­صورت­الكترونيكي­تعامل­كنند.“(سال2001)
تعريف­تجارت­الكترونيك­از­ديدگاه­ارتباطات:
تحول خدمات ، كالا ومحصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن ، شبكه‏هاي كامپيوتري و ساير وسائل­ارتباطي
تعريف­تجارت­الكترونيك­از­ديدگاه­فن­آوري­اطلاعات:
آن دسته از كاربردهاي فن آوري اطلاعات كه به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريانكاري­ومبادلات­تجاري­ايجاد­شده­است
تعريف­تجارت­الكترونيك­از­ديدگاه­تجاري:
ابزاري است كه كسب و كارهاي مختلف ، شركاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي‏سازد كه موضوعاتي چون كيفيت خدمات ، سرعت تحويل و ... را ارتقاء وموضوعاتي همچون هزينه‏ها راكاهش­دهد.
تعريف­تجارت­الكترونيك: :
تعامل سيستمها ارتباطي (
Communication) ، سيستمهاي مديريت اطلاعات (Data Management) و امنيت (Security) كه بواسطه آنها امكان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش­محصولات­و­يا­خدمات­ميسر­ميگردد.

 .


بنابراين­تعريف­اجزاءاصلي­تجارت­الكترونيك­عبارتنداز:
1-
  Communications(سيستمهاي­ارتباتي)
2-
DATA Management(سيستمهاي­مديريت­دادهها)
3-
Security(امنيت)

 

. ادامه دارد.......

 

 

 

 

 

 

 

 

(قسمت دوم )

فصل­ دوم

ارتباط­بانكداري­­الكترونيكي ­با ­تجارت­الكترونيكي


تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات (E - Commerce & IT )

مقدمه­اي­برIT:
تكنولوژي اطلاعات ، روش كاركرد افراد ، سازمانها و دولتها را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي و حتي طرز تفكر مردم را تغيير داده است . آموزش ، بهداشت ، صنعت و توليد ، تجارت ، بانكداري ، خدمات وحتي نحوه گذاران اوقات فراغت و سرگرمي‏ها همه تحت الشعاع آثار و تغييرات اين تكنولوژي قرار گرفته‏اند . تكنولوژي اطلاعات باعث ايجاد مشاغل جديد ، صنايع نوين و خلاقيتهاي پياپي شده و تغييرات عمده در روش زندگي پديد آورده است . نزديكي روز افسون مردم جهان به يكديگر ، تعامل فرهنگها ، و ... نمونه‏هايي از اين پيامدها است . از ديدگاه علمي ، نيز امروزه تكنولوژي اطلاعات در كنار مهندسي ژنتيك ودانش هوا فضا ، يكي از سه شاخه پيشرو و آينده ساز دانش و تمدن فرداي بشر به شمار مي رود . پيشرفتهاي تكنولوژي اطلاعات به حدي گسترده است كه برخي از صاحبنظران آن را با پديده‏هايي چون “ اختراع ماشين بخار “ مترادف دانسته اند . در بعد اقتصادي نيز “ اهميت دست يابي سريع به اطلاعات صحيح “ كليد پيروزي در عرصه­رقابت­جهاني­محسوب­مي‏شود .

سطوح­تجاري­الكترونيك (E-Commerce levels)
تجارت الكترونيك را مي‏توان به سطوح مختلفي تقسيم بندي كرد . هر يك از ابعاد سه گانه اصلي تجارت ، يعني محصول يا خدمات مورد مبادله ، فرآيند فروش و تحول خدمات پس از فروش مي‏توانند از حالت فيزيكي و كاملا ملموس تا حالت الكترونيكي و نرم افزاري (يا اصطلاحاً مجازي‌ ) تغيير نمايند . در حالتي كه در تجارت سنتي هر سه عامل ، فيزيكي و كاملا قابل لمس هستند ، در تجارت كاملا الكترونيكي (بالاترين سطح تجارت الكترونيك ) هر سه عامل حالت الكترونيكي دارند . تركيبات گوناگون از حالتهاي فيزيكي و الكترونيكي سطوح مختلف تجارت الكترونيكي را شكل­مي‏دهند. .
لذا تجارت الكترونيك مي‏تواند در تمام يا بخشي از مراحل چرخه تجاري (
Business Cycle) بكار گرفته شود . چرخه تجاري از موارد يافتن كالاها و خدمات متناسب با نيازها و يافتن راههاي مبادله مورد توافق (جستجو و مذاكره ) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجراي توافق وپرداخت ) ، فعاليتهاي پس از فروش مثل گارانتي و خدمات پس از فروش تشكيل شده است .
سدان در تلاش براي تعريف تجارت الكترونيك مولفه‏هاي زير را در مراحل مختلف تجارت تعريف­مي‏كند.
تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله :
رقابت(
Competition)
بازاريابي(
marketing)
توزيع(
distribution)
خدمات­و­سرويس­دهي(
services)
فروش(
sales)
تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي

 (Traditional commerce & e  commerce)

­­هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود . تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد . تكنولوژي اطلاعات به عنئان لبه پيشرو تكنولوژي هاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي‏تواند تاثير گذار باشد . تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند : ارزانتر (توليد خرجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر ) ، بيشتر (توليد خروجي‏ها ييشتر و با هزينه مشابه ) ، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر ) ، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي مي‏شود . تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و كار را تغيير مي‏دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي‏شود .
در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي­هرگروه­خاص­مصرف­كنندگان­تغيير­يابد. .

تجارت الکترونیک- RFID -پدیده ای نو در بانکداری الکترونیک

   با افزایش استفاده از اینترنت بر روی گوشی های موبایل ، روش های سنتی سرویس دهی به مشتریان مبدل به روش هایی شده است که به نحوی بتوانند از این سرویس بهره گیرند . بر اساس آمارهای موجود دامنه گسترش استفاده از ابزارهای موبایلی بالاتر از هر فناوری دیگری است واین مساله ، تجارت سیار را ب شکل انقلابی جهانی در آورده است که با همان سرعت وقع در کشورهای پیشرفته ، در کشور ای در حال توسعه نیز در حال رخ دادن است.طبق تحقیقات به عمل آمده در طی سالهای اخیر در سطح جهان ، تعداد کاربران اینترنت از طریق ابزار های سیار برای اولین بار از تعداد کاربران اینترنت از طریق رایانه های شخصی ( خطوط ارتباطی ثابت ) پیشی گرفته است. این مساله خود بیانگر پتانسیل قوی تجارت سیار است که میتواند در آینده نزدیک بیشترین سهم از بانکداری الکترونیکی رابه خود اختصاص دهد . بانکداری سیار به عنوان یکی از مهمترین حوزه های تجارت سیار دارد .بخش اعظمی از نقل و انتقالات پولی در شبکه تجارت سیار ، از طریق بانک ها وشبکه بانکداری سیار آن ها انجام میشود ،لذا بانکداری سیار از یک سو با مشتریان خود در ارتباط است واز سوی دیگر قادر است برای سایر بنگاه هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالند،خدمات مالی موثر تامین کند .عواملی که توجه بانک ها را به شدت به سمت استفاده هرچه بهینه تر از ابزارهای موبایل جلب کرده است :امکان بی نظیر خدمات موبایلی در کاهش هزینه های اریه خدمات بانکی وسرعت واامنیت بالای آنها میباشد همچنین به علت مشکلاتی از قبیل حمل کارت های پرداخت متعدد در کیف مشتریان ، نگهداری رسیدهای کاغذی گوناگون،نبود یک سیستم خودکار ثبت سفارش ، نبود مدیریت برروی سیستم های پرداخت و...تمایل زیادی برای ایجاد یک سیستم پرداخت الکترونیک  یکپارچه ،که هزینه وریسک مراودات را به شدت کاهش دهد ،وجوددارد .به عنوان نمونه ،بررسی که در                       GERMAN BANKآلمان صورت گرفت نشان میدهد هزینه یک تبادل بانکی از طریق گیشه بانک به طور متوسط 2 دلار میباشد در حالی که ارایه همان خدمات از طریق شبکه بانکداری موبایل تنها 15 سنت هزینه در بر دارد. به همین منظور ایده استفاده از تلفن همراهبرای انجام تبادلات مالی در سال های اخیر همراه با رشد استفاده ازاین فناوری و همچنین با گسترش موج استفاده از تکنولوژی RFID (3)در زمینه های مختلف واستفاده از آن در ساخت کارت های CNTACT LESSمنظور استفاده در پرداخت های با حجم کم ،بانک ها را به فکر استفاده از این فناوری در ابزارهای موبایل انداخت تا به روش قدیمی حححمل کیف پول وچک های بانکی برای همیشه خاتمه دهند .این تفکر منجر به پیدایش نوع جدیدیاز فناوری RFID بنام NFC (4)که با گوشی با گوشی های موبایل سازگار هستند،گردید. از ترکیب این فناوری باسیم کارت موجود در گوشی موبایل واستفاده از الگوریتم رمز نگاری بر روی سیگنال های RFIDمیتوان به سطح بالایی از امنیت دست یافت.همچنین دیگر با محدودیت کارت های COTACT  LESSاز جمله شارژ مجددویا تهیه کارت جدید مواجه نبوده و با استفاده از سیم های CREDIT CARDدر گوشی موبایل میتوان بصورت ONLINE از حساب خود برداشت کرد .کشورهای بسیاری نظیر امریکا ،آلمان ،ترکیه ،کره جنوبی  و....در حال حاضر در حال بهره برداری واستفده از مزایای این سیستم میباشند.

NFCچیست؟
ارتباط میدان نزدیک یا
NFC (near field communication)یک فناوری ارتباطی بی سیم با فرکانس بالا و دامنه کوتاه میباشد که انتقال داده بین دستگاه را تا فاصله ای در حدود 10سانتی متر با فرکانس MHZ 13.56وبدون نیاز به تنظیمات کاربر ،امکان پذیر می نماید .برای اینکه دو دستگاه بتوانند ارتباط برقرارکنند کافی هست آنها را در نزدیکی یکدیگر قرارداده که در این حالت اینترفیس NFCموجود در دستگاهها به صورت خودکار تنظیمات مورد راانجام میدهد وارتباط­بصورتpeer-to-peerبین­دو­دستگاه­برقرارمیگردد.
این فناوری مبتنی بر
RFIDبوده ونمونه ساده توسعه یافته ای از استانداردISO  14443که استانداردی برای سیگنالهای RFID وکارت های contact lessمیباشد ،است که در واقع ترکیبی از اینترفس کارتهای هوشمند وخواننده (raeder)در یک دستگاه تشکیل شده است .اینقناوری همانطور که قادر است با سایر دستگاههای NFCارتبط برقرار نملید این توانایی را نیز دارد که با خواننده های دیگر و کارتهای هوشمند منطبق با استاندارد ISO 14443ارتباط برقرار کند .بنابراین دارای قابلیت سازگاری بالایی هستند وبرای استفاده از آن میتوان از زیر ساخت های contact lessموجود برای سیستم های حمل ونقل و پرداخت استفاده کرد بنابراین هزینه راه اندازی ان بسیار پایین و به صرفه میباشد . نرخ تبادل اطلاعات آن به Kb/s 424میرسد که همین امر قابلیت آن را برای پرداخت ها با حجم بالا بسیار مناسب ساخته است .اولین استاندارد مربوط به NFCدر سال 2003ایجاد گردید که در ابتدا تنها به منظور استفاده در ابزارهای مبایل طراحی شده بود ولی با گسترش استفاده از آن و بهینه بودن بطور کلی سه کار برد اولیه و اصلی برای NFC عبارتند از :

-تبادلاتوپرداختهای­سیارباامنیت­بالا 
-ارتباطات­بصررت
peer-to-peer
-دسترس­اطلاعات­درحین­حرکت
(به­عنوان­مثال­دسترسی­به­اطلاعات­موجوددریک­پوستر تبلیغاتی مجهز به این سیستم در هنگام عبور از کنارآن­درخیابان­و...).
تاریخچهnfc
  در سال های اخیر بانکداری الکترونیک بسیار توسعه پیدا کرده است و اینترنت تبدیل به یکی از مهترینابزارهابرای تحققاین امر گشته است که افراد را قادر میسازد به راحتی از طریق آن کالایا خدمات مورد نظر خودرا سفارش و پرداخت های خودرا انجام دهند .باورود فناوری
RFIDوگسترش دامنه فعالیت های آن و همچنین قابلیت ها و امنیت بالای آن ،به منظور ایجاد سهولت هرچه بیشتر برای کاربران وعدم وابستگی آن ها به کامپیوترهای شخصی از آن در صنعت بانکداری استفاده گردید تا کاربران بتوانند از طریق کارت های مجهز به این فناوری عملیات های پرداخت دریافت وجه خود راانجام دهند که این کارت ها خود به دو نوع تقسیم میشوند :کارت هایی که باید آن ها را درون دستگاه خواننده قراردادتا بتوان وجه را دریافت ویا پرداخت کرد مانند کارت های مورد استفاده در دستگاههای خود پرداز و پایانه های فروش (POS) .نمونه دیگر این کارت ها،کارت های contact lessمیباشند که همانطور که از نام آن پیداست بدون نیاز به تماس فیزیکی با دستگاه وتنها با قراردادن کارت در نزدیکی دستگاه می توان عملیات انتقال اطلاعات ویا دریافت و پرداخت را انجام داد. این روش دارای مزایای بسیاری ازجمله افزایش سرعت عملیات ،امنیت بالاتر و...میباشد .پس از آن با ایجاد قابلیت انتقال وجه از طریق اینترنت وکامپیوترهای شخصی وسپس افزایش تمایل کاربران به استفاده از گوشی های همراه و ارایه خدمات اینترنت به کاربران سیار این امکان فراهم گردید که بتوان خدمات مربوط به انتقال وجه را از طریق گوشی هایا سایر ابزارهای موبایل به کاربران ارایه دادکه این کار در ابتدا از طریق سیستم پیام کوتاه انجام میگرفت ولی با ظهور فناوری RFIDوقابلیت های بالای آن صاحبان این صنعت رابه فکر انداخت تا بتوانند به نحوی از این فناوری جدید و کارآمد برای بهینه کردن عملیات های بانکی وارایه آنها از طریق گوشی های همراه استفاده کنند که همین امر منجر به ایجاد فناوریNFCگردید .بدین ترتیب کاربر میتواند براحتی با قراردادن گوشی همراه خود در نزدیکی دستگاه دریافت و پرداخت عملیات مورد نظر خود را انجام دهد که این خود منجر به افزایش امنیت در پرداخت نیز گردیده است بدین ترتیب که علاوه بر الگوریتم های رمز نگاری ارایه شده بر روی کارت های NFC ،سیم کارت موجود در گوشی موبایل بهمراه PIN codeکاربر برای تعیین هویت کاربر وتایید عملیات پرداخت به کار گرفته شد . استاندارد NFC در سال2005 شرکت نوکیا اولین گوشی همراه مجهز به Tagهای RFID را به بازار ارایه کرد.

ارتباط بازاریابی با بانکداری الکترونیک

فناوری اطلاعات، مرزهای فکری و عملی را در جامعه‌های سنتی شکسته‌است و زمینه مناسبی را برای رشد فکر و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب و کار فراهم کرده‌ است. تلاش‌های بشر برای بهینه کردن امور کسب و کار در همه شغل‌ها و فعالیت‌های جاری و درازمدت بدون بهره‌برداری از فناوری­اطلاعات­تقریباغیرممکن­شدهاست.
گذار از عصر صنعتی و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات نتایج جالب توجه و عمیقی در سازمان‌ها برجای گذاشته است. سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل دورنماندن از فرآیندهای رقابتی از جمله جایگاه‌هایی هستند که همیشه در فرآیندهای گذار بیشترین یا بهتر بگوییم اولین تاثیرهارامی‌پذیرندوخودراباتغییرات­هماهنگ­می‌سازند.
در این شرایط پیچیدگی و سرعت بالای کارها و امور جاری و نیاز به ارتباطات سریع و دقیق در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی باعث شکل‌گیری ضرورت وجود نظام‌های­کلان­اقتصادی­مورد­تایید­در­ابعادبین‌المللی­بود.
نظام‌های بانکی و بیمه‌ای به عنوان ارگان‌هایی که ارتباط مستقیمی با موضوع توسعه در ابعاد جهانی، اقتصاد خدماتی دانش‌محور و فناوری اطلاعات داشتند خواه ناخواه برای تطبیق خود با شرایط بازار و عقب نماندن از رقابت بسیار سخت در ارائه خدمات به مشتریان چاره‌ای جز گرویدن به جنبش کاربردی کردن فناوری اطلاعات در خدمات بانکداری نداشتند.
حاصل این تلاش همه جانبه رسیدن به مفهوم جدیدی برای عصر اطلاعات است به نام بانکداری الکترونیک که به مفهوم جدیدی از روابط‌عمومی در بانکداری نیز منجر خواهد شد.
بانکداری الکترونیک به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می‌رود و به همین دلیل ممکن است در شناخت آن جزئی‌نگری‌ها و استنباط‌های شخصی تاثیرگذار باشد.
مفهوم بانکداری الکترونیکی و کارایی‌های آن، برای بسیاری از افراد هنوز به‌طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم بهره‌برداری بهینه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه آن صورت­نمی‌گیرد.
توسعه کسب و کار بر مبنای فناوری‌های الکترونیکی نیاز به مجموعه‌ای از مولفه‌های زیر ساختی، فنی و مدیریتی دارد. به علت ارتباط زنجیروار عوامل و شاخص‌های کسب و کار الکترونیک لازم است که برای بهینه شدن کاربری آنها به سطح مناسبی از دانش بهره‌برداری از این خدمات برسیم.
شاخص‌هایی همچون تجارت الکترونیک، بازاریابی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، فناوری کارت‌های هوشمند مدیریت ارتباط با مشتریان CRM، برنامه‌ریزی منابع سازمان، هوشمندی سازمانی و مدیریت زنجیره تامین هر چند ممکن است از نظر کارایی و ماهیت متفاوت باشند بنابراین بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های کسب و کار الکترونیک از دو جنبه بسیار مهم تشکیل یافته است. یکی توسعه خدمات الکترونیکی در شعبه و دیگری در وب که­بااستفاده­ازفناوری­اینترنت­توسعه­یافته­است.
با توجه به تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک در سیطره بر بازارهای جهانی همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری- اقتصادی می‌طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب و مطلوبی برخوردارشوند.
در این بین بانک‌ها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بیکار نبوده‌اند و به سرعت خود را با فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده‌اند.
بانک‌ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام‌های دریافت و پرداخت پول و ایجاد تسهیلات در روند خدمات‌رسانی به مشتری کرده‌اند در واقع می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک‌ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختاربانکداری­باشیوه­الکترونیک­انجامیده­است
آنچه خدمات بانک‌ها را در استفاده از سیستم‌های بانکداری الکترونیک متفاوت از روش‌های مرسوم می‌کند گسترش کمی و کیفی در خدمات به مشتری است به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک این امکان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده‌تر و متنوع‌تری برخوردار باشد، ضمن اینکه بعد زمانی و مکانی تاثیری در کاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیکی در شعب بانک از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را کنترل کند، به طوری که چرخه تجارت الکترونیک بدون بانکداری الکترونیک ناقص و ناکارآمدخواهدبود.
بانکداری الکترونیکی یعنی اینکه ما بتوانیم خدمات و محصولات بانک را از طریق یک کانال توزیع الکترونیکی مناسب و مطمئن از قبیل ماشین‌های خودپرداز، تلفن (ثابت و متحرک)، اینترنت و هر کانال توزیع الکترونیکی دیگری به دست مصرف‌کننده (مشتریان بانک/ خریداران/ فروشندگان) یا به گفته‌ای دیگر ذی‌نفعان آن برسانیم و از این طریق امر خدمات‌رسانی به مشتریان بانک را تسهیل و حضور فیزیکی آنها را در بانک کاهش دهیم به نحوی که در نهایت هم رضایت مشتری را داشته باشیم و هم نسبت به افزایش سودآوری بانک از طریق کاهش هزینه‌ها اقدام کرده باشیم.
اگر بانک و موسسه‌های پولی و اعتباری را یکی از ارکان نظام اقتصادی هر کشوری بدانیم هرگونه امری که باعث تسهیل در امر تجارت و بازرگانی شود در نهایت باعث تسریع در امر توسعه اقتصاد می‌شود.
آسان‌ترین راه افزایش سودآوری، کاهش هزینه‌ها است و اگر با این فرض ادامه دهیم، افزایش سودآوری یعنی به دست آوردن منابع جدید و به دست آوردن این فرصت از راه کاهش هزینه یعنی اینکه ما توانایی افزایش فعالیت‌ها را خواهیم داشت و این امر در نهایت حتی در بعد بسیار کوچک، توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

 

شاخه‌های بانکداری الکترونیک

انواع مختلف بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از:

 • بانکداری اینترنتی
 • بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن
 • بانکداری تلفنی
 • بانکداری مبتنی بر نمابر
 • بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز
 • بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش
 • بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی

کانال‌های بانکداری الکترونیک

برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانال های متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارت‌اند از:

 • رایانه‌های شخصی
 • کیوسک
 • شبکه‌های مدیریت یافته
 • تلفن ثابت و همراه
 • دستگاههای خودپرداز
 • پایانه‌های فروش

در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانک‌ها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که ایجاد شده؛ استفاده می‌کنند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند. در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود. با استفاده از ماشین‌های خودپرداز نیز بانکها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب، قبوض و غیره را به مشتریان خود ارائه دهند.

مزایای بانكداری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان می‌توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.

از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.

براساس تحقیقات موسسه Data Monitor مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از: تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از: یکپارچه سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب و کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد در آمد نیز از جمله مزایای بلند مدت بانکداری الکترونیک هستند.

خلاصه مزایا

۱ـ امکان دسترسی مشتریان به دریافت خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی با ارتباطات ایمن.

۲ـ استفاده از اینترنت برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی و اعمال تغییرات انواع حسابهای مشتری.

۳ـ ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک.

گستره جهانی

براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (مرکز تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده کنندگان از سیستم های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از ۴.۵ میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ رسیده است. در سال ۲۰۰۵ بیش از ۷۵ درصد شرکتهای فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند.

 

 

 

 

فصل سوم

 

ارتباط گمرگ با تجارت الكترونيكي

 

آمادگي الکترونيک، پيش‌شرط تحقق تجارت الکترونيک

آمادگي الکترونيک يکي ديگر از پيش‌شرط‌هاي تحقق تجارت الکترونيک است که مفهومي بسيار کلي در حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي‌شود.

آمادگی الکترونیکی در قالب کلی (e-readiness score) چهار حوزه تجارت، بهداشت، آموزش و  هماهنگی‌های بین‌المللی و الکترونیکی را شامل مي‌شود. توجه به اين موارد سطح کشورها را از لحاظ آمادگی الکترونیکی بالا مي‌برد و در نتیجه رتبه آن‌ها را در قياس با ديگر کشورهاي جهان ارتقا مي‌بخشد. اين موارد عبارتند از: آگاهي از فضاي سايبر و انجام مطالعات استراتژيک براي حفاظت از اين فضا، اجراي ابتکارعمل‌هاي ملي براي سياست‌گذاري امنيتي و سياست‌گذاري در حوزه IT، توسعه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي امنيتي، توسعه پارک‌هاي فناوري و شرکت‌هاي سازنده نرم‌افزار.

تحقق تجارت الکترونیکی منوط به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و تحقق محورهای کلیدی است. در ايران  در برنامه 5 ساله چهارم توسعه، راه‌‌حل‌هايي براي پیدایش، تعامل و تکامل مفهوم مذکور با هدف­رسیدن­به­جایگاه­درنظرگرفته­شده­است.
مرحله پیدایش که حاکی از وضعیت حال حاضر ایران است، شامل مفهوم فرهنگ‌سازی و معرفی و تاسیس وب‌‌سایت‌هاي مختلف با هدف اطلاع‌رسانی کلی است. هم‌اکنون در ایران اطلاع‌رسانی به کاربران از سوی سازمان‌هاي گوناگوني انجام مي‌شود. مرحله تعامل نیز به معناي تعامل الکترونیکی با سازمان‌هاي مختلف از طرف کاربران، تعامل دوجانبه بيروني از طریق پست الکترونیک و با استفاده از فناوري‌هاي مختلف تراکنش است و در مرحله تکامل، کیفیت و کمیت خدمات، تقویت می‌شود. بنابراین انتهای برنامه 5 ساله چهارم توسعه، مصادف با تحقق کامل تجارت الکترونیکی در ایران خواهد بود.

 

 

لزوم توجه به گمرک الکترونيک

 

    يکي از جنبه‌هاي تحقق تجارت الکترونيک که در ايران مورد کم‌توجهي قرار گرفته، بحث گمرگ الکترونيک است. امروزه در بسياري از کشورهاي جهان استفاده از سيستم گمرک الکترونيک به منظور تسهيل تجارت الکترونيک آغاز شده است و برخي از آن‌ها سابقه‌اي 20 ساله در اين زمينه دارند. براي مثال، ژاپن يکي از کشورهاي پيشتاز در اين زمينه است و سیستم گمرک الکترونیکی آن بر مبنای یک سیستم تک‌پنجره‌ای یا تک ایستگاهی به دو بخش هوایی و دریایی تقسیم‌بندی شده است. سیستم گمرک الکترونيک ژاپن به نام NACCS از سال 1987 اجرا و پیاده‌سازی شد. در ابتدا در بخش هوایی 10 فرودگاه و 241 کاربر خصوصی را دربر می‌گرفت و هم‌اکنون 95 درصد از اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی از این طریق انجام می‌شود. در بخش دریایی نیز که از سال 1991 افتتاح  شد 120 بندر و 958 کاربر خصوصی تحت پوشش قرار گرفته و 96 درصد از اظهارنامه‌ها و واردات­وصادرات­نيزازاينطريق­انجام­می‌شود.
هم‌اکنون بیش از 30 قانون در خصوص واردات و صادرات در کشور ژاپن وجود دارد و اولین گام اين کشور با هدف اجرای سياست گمرک الکترونیک، کامپیوتری کردن قوانین و مقررات در این حوزه بوده است. ساختار گمرک ژاپن طي سال‌هاي اخير به سرعت گسترش يافته و مرحله امکان‌سنجی توسعه ساختار گمرک ژاپن از دو سال پيش آغاز شده است و تا پايان سال 2009 یک سیستم نوین در زمینه گمرک در ژاپن ايجاد خواهد شد. کارشناسان معتقدند تجربه 30 ساله ژاپن نشان می‌دهد که گمرک یک نظام کنترلی به شمار مي‌رود و نکته اصلی در پیاده‌سازی بهینه گمرک الکترونیک توجه به نظرات و دیدگاه‌های بازرگانان در بخش خصوصی فعال در این حوزه است. این کار عامل مهمی در به حداقل رساندن هزینه‌های ملی خواهد بود. به نظر مي‌رسد ضروري است که اين مسئله در کشور ما نيز به طور جدي‌تر مورد توجه قرار گيرد.

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

امنيت در تجارت الكترونيكي

 

پرداخت الكترونيكي

 

پرداخت الکترونیکي ارزان‌تر از پرداخت نقدي!

یکی از اصلی‌ترین بخش‌های یک سایت تجارت الکترونیک، انجام عملیات پرداخت روی اینترنت است. روش‌های مورد استفاده و پرداخت در تجارت الکترونیک که بین دو شرکت شكل می‌گیرد (B2B) با روش‌های پرداخت بین اشخاص و شرکت‌ها (B2C) متفاوت است. بيشتر شرکت‌ها از مکانیزم‌هایی مانند EFTs یا EDI برای اين منظور استفاده مي‌كنند.

فروشندگان باید به مشتریان خود انتخاب‌های مطمئن و راحتي را برای نحوه پرداخت ارايه دهند، برای این منظور باید توجه کرد که کدام انتخاب بهترین نتیجه را برای مشتری و واحد تجاری در بردارد.

صرف‌نظر از تفاوت این سیستم‌ها از جهات مختلف فنی و اقتصادی، پرداخت‌های الکترونیکی ارزان‌تر از پرداخت به صورت نقد یا پرداخت با ابزارهای دیگر از قبیل چک هستند. هزینه صرفه‌جویی شده، زمانی قابل توجه خواهد بود که تعداد استفاده‌کنندگان از پرداخت الکترونیک افزایش یابد. براي مثال، اگر شرکت مخابرات را در شهر بزرگی مانند تهران با حدود 5 میلیون مشترک در نظر بگیریم که هر کدام در ماه یک قبض تلفن دریافت مي‌كنند در یک سال هزینه صرفه‌جویی برای 60 میلیون قبض ارسالی با در نظر گرفتن هزینه تهیه، صدور و تحویل هر قبض 2000 ریال برابر با 120 میلیارد ریال خواهد بود. اثرات سوء محیطی نیز در این مسئله قابل اهمیت است. 60 میلیون کاغذ قبض مستلزم  قطع 2200 درخت تنومند است كه هزینه و انرژی مصرف شده براي مراجعه به بانک و هزینه‌های بانک را نیز باید به آن افزود.

 

 

امروزه چهار روش اصلی برای پرداخت پول در هر دو تجارت سنتی و تجارت الکترونیک B2C عبارتند از:

 پول نقد، چک،

کارت‌های اعتباری (Credit card)

و کارت‌های بدهی (debit card).

اين روش‌ها در شیوه‌هاي سنتی و دستی استفاده مي‌شوند. شیوه‌های دیگری از پرداخت الکترونیک نیز وجود دارند که از آن جمله می‌توان به اقساط وام‌هایی که به طور خودکار از حساب‌های الکترونیک مشتریان برداشت مي‌شود اشاره كرد. این شیوه در ایران بتازگی توسط بانک مسکن آغاز شده است.

یکی دیگر از روش‌های پرداخت الکترونیک استفاده از نوعی پول الکترونیکی به نام اسکریپ (Scrip) یا رسید موقت است که شرکت‌ها آن را توليد مي‌كنند. اسکریپ‌ را نمی‌توان برای نقد کردن پول به كار برد و فقط برای خرید محصولات شرکت ارايه‌دهنده استفاده مي‌شود. اسکریپ در واقع به بن هدیه شباهت دارد که در فروشگاه‌های مخصوص شرکت ارایه‌دهنده بن قابل خرج کردن است.

با این حال عمومی‌ترین شیوه پرداخت الکترونیک در خارج از ایران کارت‌های اعتباری و در داخل ایران کارت‌های بدهی است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که 85  درصد خرید‌های اینترنتی در دنیا از طریق کارت‌های اعتباری انجام مي‌شود.

 

 

خطرات احتمالی تجارت الکترونیک را به حداقل برسانید.

با شناسه اینترنتی که ایجاد نموده و سایتی که ساخته اید اکنون نوبت آن است که ویترین آنلاین خود را به به وسیلهای برای یک کسب و کار موفق اینترنتی مبدل کنید. برای این کار باید موفق به جلب اعتماد مشتریانتان شوید. 85% استفاده کنندگان وب که از آنها نظر سنجی شده اعلام داشته اند که بعلت مشکلات امنیتی، ارسال اطلاعات کارت اعتباریشان به اینترنت برایشان نا خوشایند است. بازرگانانی که بتوانند امنیت سایت خود را به اثبات برسانند و اعتماد آن دسته از مشتریان را جلب کنند می توانند بازار آنها و وفاداریشان را به دست بیاورند و همچنین برای خود معروفیتی دست و پا کنند تا سهمی از بازار را به دست بگیرند و فروش خود را گسترش دهند.  

مخاطرات (ریسکها) ی تجارت الکترونیک

در خرده فروشی سنتی، خریداران ریسک استفاده از کارتهای اعتباری خود را در فروشگاههای معمولی می پذیرند زیرا آنها میتوانند کالای مورد معامله را ببینند و لمس کنند و راجع به فروشگاه در نزد خود داوری کنند. اما در اینترنت بدون آن نشانه های فیزیکی، برای خریداران خیلی مشکل تر است تا امنیت سیستم تجاری شما را تشخیص دهند. همچنین در اینترنت خطرات امنیتی مهمی نیز خود نمایی می کنند.

کلاهبرداری. هزینه پایین ساختن یک وب سایت و سادگی کپی کردن صفحات موجود به روی سایت، به سادگی امکان ساخت سایتهای غیر قانونی را که به نظر توسط یک شرکت ثبت شده و معتبر هدایت میشوند، ایجاد میکند. در حقیقت هنرمندان جنایتکار بصورت نامشروع اطلاعات کارتهای اعتباری دیگران را بوسیله ایجاد وب سایتهای به نظر حرفه ای که از شرکتهای قانونی تقلید کرده اند بدست می آورند.

افشای غیر مجاز وقتی تراکنش معامله بصورت باز و بدون امنیت و کد گذاری مناسب به اینترنت ارسال میشود، هکر ها خواهند توانست این تراکنش را جهت بدست آوردن اطلاعات حساس مشتریان از جمله آگاهگان شخصی و/یا شماره های کارت اعتباری  استراق سمع کنند  

دستکاری غیر مجاز یک رقیب یا یک مشتری ناراضی ممکن است بتواند وب سایت شما را تغییر دهد، بنابراین باعث از کار افتادن سرویس دهی به مشتریان بالقوه سایتتان شود. 

تغییر اطلاعات محتویات یک تراکنش نه تنها ممکن است مورد استراق سمع واقع شود بلکه ممکن است در مسیر نقل و انتقال تغییر نماید چه بصورت کینه جویانه چه بطور اتفاقی. اسامی کاربران، شماره های کارتهای اعتباری، و میزان پرداخت ها که بدون امنیت لازم و کد گذاری مناسب ارسال شده باشند همه آمادگی پذیرفتن چنین تغییراتی را دارند.

 

راه حل اعتماد بر انگیز: Authenticated SSL Certificates

در عصر تجارت الکترونیک، گواهینامه های دیجیتال Authenticated Secure Sockets Layer (SSL) هویت قطعی و ایمنی لازم را برای ساختن اعتماد میان دو طرف معامله در یک تراکنش آنلاین در شبکه های دیجیتالی، فراهم می آورد. مشتریان بایستی مطمئن باشند که وب سایتی که با آن ارتباط بر قرار کرده اند واقعی (اصلی) است و اطلاعاتی که آنها از طریق کاوشگرهای وب شان ارسال می کنند خصوصی و محرمانه باقی می ماند.

وقتی یک معامله در دنیای دیجیتال یا دنیای فیزیکی معمول اتفاق می افتد طرفین درگیر باید قادر باشند به سوالات زیر پاسخ بگویند:

·         شما چه کسی هستید؟ (لازمه تشخیص هویت)

·         به کدام جامعه تعلق دارید؟ آیا عضو مورد اعتمادی هستید؟ (مورد اعتماد شرکت)

·         چگونه می توانید هویت خود را اثبات نمائید؟ (تایید هویت)

سه عنصر کلیدی برای جلب اعتماد خریداران و اطمینان از یک تراکنش آنلاین عبارتند از:

کد گذاری: تجاری که در مورد تجارت الکترونیکی جدی هستند باید یک تجارت الکترونیک امن را بطور کامل بر پایه فن آوری کد گذاری بنا نمایند. کد گذاری (Encryption) فرآیند تبدیل اطلاعات برای تغییر شکل آن به صورت غیر قابل فهم برای همه بجز برای گیرنده اطلاعات می باشد که زمینه سلامت و پوشش مورد نیاز تجارت الکترونیک را برای اطلاعات رد و بدل شده فراهم می آورد.

تایید صحت (Authentication): اگرچه بعضی از صادر کنندگان گواهینامه های دیجیتالی ( Certificate Authorities) (CAها یا 'امضا کنندگان (signers)' گواهینامه های دیجیتالی)، اعتقاد دارند که کد گذاری تنها کافی است،  ضروری است که وب سایت شما علاوه بر آن تایید اعتبار نیز شده باشد. این موضوع باعث افزایش اعتماد بازدید کنندگان سایت نسبت به شما و سایتتان می شود. تایید اعتبار به این معنا است که یک مرجع معتبر می تواند تایید نماید که شما همانی هستید که ادعا می کنید. برای اثبات اینکه تجارت شما تایید شده است، سایت شما نیاز به این دارد که توسط بهترین فن آوری موجود کد گذاری و تایید اعتبار ایمن شده باشد.

گواهینامه های الکترونیکی: گواهینامه الکترونیکی یک پرونده (file) الکترونیکی می باشد که بصورت یکتا اشخاص و وب سایتها را بر روی اینترنت تعیین هویت می نماید و ارتباطات مطمئن و محرمانه را مقدور می سازد. آنها همانند دسته ای از گذرنامه های دیجیتال و یا گواهینامه ها عمل میکنند. تجربه ایجاد گواهینامه های SSL تعیین هویت نشده کاربران آنلاین را در معرض فروشگاههای غیرقانونی که در اینترنت فعالیت میکنند بی پناه باقی میگذارد.

گواهینامه های رسمی SSL بازدید کنندگان سایت شما را قادر میسازد تا:

·         با شما بصورت کاملا ایمن بدون احتمال استراق سمع (بطور محرمانه) و یا تغییر اطلاعات ارسال شده در هنگام ارتباط بدون امکان ردیابی (صحت اطلاعات)  ارتباط برقرار نمایند.

·         بررسی نمایند که در حال داد و ستد با شما هستند و نه یک سایت متقلب [که احتمالا از اسم و لوگوی شما در سایت خود استفاده نموده است.] (سندیت).

 

گواهینامه های رسمی SSL چگونه کار میکنند

گواهینامه های رسمی SSL  (Authenticated SSL Certificates) این امکان را برای گیرنده ی پیام الکترونیکی فراهم میکند تا از ماهیت فرستنده و صحت اطلاعات دریافت شده اطمینان حاصل نماید. اساس صدور گواهینامه های SSL با اطمینان بالا برای شرکتها جهت وب سایتهایشان بر سه اصل بسیار مهم زیر برای شناسایی و تائید،  استوار است:

تائید اینکه شرکت معرفی شده در گواهینامه حق استفاده از شناسه دومین (Domain Name) آورده شده در گواهینامه را دارا میباشد.

 تائید اینکه شرکت معرفی شده در گواهینامه یک شخصیت حقوقی [شناخته شده] است.

تائید اینکه شخصی که از طرف شرکت درخواست گواهینامه SSL را نموده است برای این کار مجاز بوده است.

     وقتی بازدیدکنندگان وب به سایتها متصل میشوند، به دو نوع سرور برخورد می کنند. اگر به سرورهایی برخورد کنند که ایمن هستند، پیغامی دریافت می نمایند که این مسائله را به آنها نشان میدهد (یک علامت قفل بسته شده و عبارت 'https' در URL). بطور مشابه اگر با سروری برخورد کنند که ایمن نباشد به آنها اخطار داده خواهد شد. یک سرور ایمن واقعی سروری است که یک گواهینامه SSL رسمی داشته باشد. این گواهینامه رسمی به کاربران می گوید که یک شخص سوم بی طرف و قابل اعتماد تائید نموده است که این سرور متعلق به شرکتی است که ادعای آنرا نموده است. یک گواهینامه رسمی معتبر به این معنا است که کاربران میتوانند اطمینان داشته باشند که اطلاعات را بصورت محرمانه به جائی که می خواهند ارسال کنند ارسال میکنند.

یک وب مستر (Webmaster  سازنده سایتهای اینترنتی) درخواست گواهینامه را آماده می کند که شامل دو کد رمز می باشد: یکی خصوصی و دیگری عمومی. وب مستر کد رمز عمومی را برای یک مرجع صدور گواهینامه (Certificate Authority (CA))، مثل VeriSign ارسال  می نماید. CA می باید مطمئن شود که گواهینامه را برای همان شرکت [با نام و مشخصات داده شده] صادر مینماید. بنابر این CA باید مطمئن شود که:

·         شرکتی که برایش گواهینامه را صادر میکند ثبت کننده شناسه دومین (Domain Name) ی است که برایش درخواست گواهینامه نموده ااست. [این کار اطمینان میدهد که شرکت و یا شخص دیگری بعدا نخواهند توانست آن شناسه را برای خود اختیار کند و یا از آن سوء استفاده نماید]

·         آن شرکت شرکتی ثبت شده در یک یا چند کشور میباشد.

·         نام ثبتی شرکت همان نامی است که CA در گواهینامه می آورد.

·         شخصی که درخواست گواهینامه را داده است در استخدام آن شرکت میباشد.

زمانی که بررسی ها انجام شد و بازرسی های پس زمینه صورت گرفت، CA کد رمز عمومی را امضاء مینماید و آنرا به وب مستر بازگشت میدهد و وب مستر هم آنرا بر روی سرور بارگزاری میکند. زمانی که هر دو کد رمز خصوصی و عمومی با هم تطبیق کردند همانند یک زوج تطبیق شونده [دو تکه یک پازل]، SSL شروع به کار مینماید. SSL مطمئن می شود که اطلاعاتی که توسط یک سرور ارسال میشود با اطلاعاتی که توسط بازدید کننده دریافت میشود مطابقت مینماید و هیچ تغییری در آن صورت نگرفته است.  

امضاي ديجيتال زيرساخت امنيتي تجارت الكترونيك است

  كارشناس گواهي ديجيتال مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني:


امضاي ديجيتال زيرساخت امنيتي تجارت الكترونيك است.


زیرساخت‌های امضای الکترونیک در ایران شرایط مناسبی دارد و در این عرصه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه وضعیت بهتری داریم و همگام با تکنولوژی سایر کشورهای جهان در حال پیشرفت­هستیم.
در حال حاضر در کشور مرکز ریشه‌ای دولتی صدور گواهی الکترونیکی تأسیس شده که شرایط خوبی را برای پیشرفت تجارت الکترونیک فراهم آورد با تأسیس این مرکز که اولین مرکز صدور گواهی الکترونیکی در کشور است تمامی اقدامات دسته‌بندی شده و به شکل منسجم و منظم در حال­پیشرفت­است.
ایجاد فضای دیجیتال جهت ثبت سفارش به صورت 10 هزار شناسه برای بازرگانان صادر شده که این اقدام امکان سفارش‌پذیری به صورت آنلاین برای بازرگانان و تجار را فراهم آورده است
ایجاد پست الکترونیکی امن با ایجاد 2 هزار شناسه و ایجاد
SSL جهت ارتباطات امن با سایت‌های تجارت الکترونیک از دیگر اقداماتی است که در مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی صورت­گرفته. .
برای توسعه اقدامات الکترونیکی در کشور باید زیرساخت‌های امنیتی تجارت الکترونیکی و خدمات دولتی در کشور فراهم شود و بسترهای مناسب آماده شود و هر سیستمی با خود را با سیستم‌های­الکترونیکی­سازگارکند.
با تأسیس مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال همگام با تکنولوژی سایر کشورها در این عرصه گام برمی‌داریم و حتی در خاورمیانه با توجه به تکنولوژی بالای استفاده از گواهی دیجیتال و امنیت این امر از سایر کشورها دارای وضعیت مناسب‌تری هستیم و به صورت موازی وهمگام با سایر کشورهای جهان در حال پیشرفت هستیم.

 

 

 

 

افزايش كلاهبرداري در بخش تجارت الكترونيكي


افزايش كلاهبرداري باعث ضرر 8/2 ميليارد دلاري بازار جهاني تجارت الكترونيك شده است.
 طي سال گذشته ميزان ضررهاي بازار جهاني تجارت الكترونيكي (
E-COMMERCE) از كلاهبرداري به سقف 8/2 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم 8 درصد بيشتر از آمار سال گذشته بود.
نرخ ضررهاي اين بخش از كلاهبرداري طي سال 2005 حدود 6/1 درصد از مجموع عوايد اين بازار بود. ميزان ضررهاي كلاهبرداري با فروش آنلاين بين 5 تا 25 ميليون دلار در سال طي سال گذشته از 5/1 درصد به سقف 8/1 درصد رسيد.
ميزان ضرر با فروش آنلاين بيش از 25 ميليون دلار در سال نيز از رقم 1/1 درصد به سقف 2/1 درصد رسيد. طبق بررسي‌‏ها ترس از افزايش كلاهبرداري در بخش تجارت الكترونيك سفارش‌‏هاي آنلاين اين بخش را بيش از 9/3 درصد كاهش داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 

نتيجه گيري

 

 رشد IT و ICT اثرات قابل مشاهده فراواني بر اقتصاد پيشرفته داشته كه رشد تجارت الكترونيكي وافزايش حجم اطلاعات و گردش و سريع تر آن و افزايش شمار كاربران اينترنت و... را نيز در پي دارد .
با توجه به بررسي هاي موسسه تحقيقاتي
Forrester و رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيك در كشورهاي پشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن ، لازم است كه كشور هاي در حال توسعه به منظور حضور در بازار رقابت جهاني سريعاً در استراتژيهاي تجاري و بازرگاني خود تجديد نظر اساسي كنند . اين موسسه تحقيقاتي پيش بيني مي كند كه رشد تجارت الكترونيكي از 354 ميليارد دلار در سال 2001 به حدود 10 تريليون در سال 2005 برسد .همچنين تحقيقات EITO نشان مي دهد كه تجارت از طريق اينترنت در 5 كشور صنعتي اروپا يعني انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، التاليا و اسپانيا از 6/171 ميليلرد يورو در سال 2001 به 3/1628 ميليلرد يورو در سال 2005 مي رسد كه از رشدساليان­حدود77%برخورداراست­.


 جايگاه تجارت الكترونيك در ايران (
E - Commerce in Iran)


در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقيقاتي است و مراكز ايجاد شده در شهرها نيز در سطح محدودي فعاليت مي نمايند و كاربران بيشتر به منظور الكترونيكي وتلفن از راه دور ، از اينترنت استفاده مي كنند . بعلاوه بسياري از قوانين وبسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك در كشور هنوز فراهم نگاشته است . بنايراين نيم توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گسترش يابد . رتبه بندي EUI براي سال 2000 در زمينه تجارت­الكترونيك­در60كشوردنيامؤيدهمين­ادعاست .
در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك را در كشورها نشان مي‏دهد از دو شاخص كلي محيط تجاري وارتباطات استفاده شده است براي شاخص محيط تجاري از 70 معيار مختلفي از قبيل گستردگي اقتصاد ، چشم انداز ثبات سياسي ، محيط نظارتي ، مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه بر اساس اين شاخص نمره كشورما از 10 عدد 3 است كه در رتبه 59 قرار دارد . شاخص ديگراطلاعات است كه از معيار هايي از قبيل گستردگي شبكه مخابرات و ارتباطات و ديگر معيار هاي مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت ،نرخ سواد و ...تشكيل شده است . براساس اين شاخص نيز نمره كشور عدد 3 از 10 است كه رتبه 56 قرار دارد . در مجموعه دو شاخص جايگاه كشور ما رتبه 58 ازميان 60كشوربررسي­شدهاست

 دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران


دلايل متعددي را مي توان در بيان علل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران بر شمرد كه

مهمترين آنها عبارتند از :


نبود بسترها و تجهيزات شبكه‏اي وارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت

­­
عدم وجود قوانين مدون ومصوب تجارت الكترونيك


فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين در سيستم بانكي كشور


عدم وجود كارتهاي اعتباري بين الملل و ساير كارتهاي خريد الكترونيكي


عدم پشتيباني بسياراز شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان و همچنين عدم وجود مراكز و شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور
پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به الكترونيك و فن آوري اطلاعات در كشور(عدم فرهنگ ساري مناسب ) ميباشد.

 در تاريخ : شنبه 25 تير 1390 ساعت 13:39:08 
 

  بازديد کل : 359499 نفر |   بازديد امروز : 77 نفر |   بازديد ديروز : 121 نفر |   آنلاين : 1 نفر